Sejlerskole

Sejlerskole

Velkommen til Sejlerskolen

Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole er certificeret af Dansk Sejlunion. Certificeringen betyder, at klubben har beskrevet og lever op til Dansk Sejlunions krav til undervisning, uddannelse af instruktører, vedligeholdelse af både og sikkerhed. Sejlerskolen blev startet i 2013 som en afdeling i Sejlklubben Limfjorden og er en non-profit afdeling. Den baserer sig på frivillighed fra erfarne sejlere, der gerne deler ud af deres viden og anekdoter.

Sejlklubben Limfjordens sejlerskole er for voksne, der ønsker at lære eller blive bedre til at sejle for sejl. Vi tilbyder ”Sejlerskolen” og ”Kapsejladsskolen”. Klubben råder over 2 H-både, der bruges til undervisning.

På Sejlerskolen undervises du i den praktiske del af pensum til Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Du lærer praktisk sømandskab, og det at håndtere en båd for sejl i praksis. Vi har tilrettelagt et forløb, der varer 2 sæsoner, da det er nødvendigt for at opnå tilstrækkelige forudsætninger til at kunne bestå den praktiske del af duelighedsprøven i sejlbåd. Undervisningen foregår mandag, tirsdag eller torsdag. Du kan læse mere om sejlerskolen her.

På Kapsejladsskolen undervises du bl.a. i grundlæggende kapsejladsregler, grundlæggende trim-muligheder, gennemførelse af start, mærkerunder og banegennemførelse. Du tilmelder dig for en sæson ad gangen og undervisningen tilpasses dine færdigheder. Undervisningen foregår om onsdagen kl. 17 til ca. kl. 20, da vi deltager i onsdagskapsejladserne. Du kan læse mere om kapsejladsskolen her.

Som en naturlig del af undervisningen på både Sejlerskolen og kapsejladsholdet, indgår klargøring, søsætning, og almindelig vedligeholdelse af skolebådene. Eleverne deltager efter sæsonafslutningen i arbejdet med at få skolebåden på land og vinterklargøring.

Om Sejlerskolen

Om Sejlerskolen

Omfang

Der sejles på hverdage i månederne maj–juni og august-september med 1 lektion pr. uge á 2 timer.

Holdet tildeles en fast dag og tidspunkt på ugen. Der undervises mandag- torsdag kl. 16-18 eller kl. 18-20. Ved opstartsmødet angiver man hvilke dage og tidspunkter som der passer bedst, og det tilstræbes at alle ønsker bliver opfyldt ved holdsætningen.

Ved al sejlads deltager en af klubbens erfarne og veluddannede instruktører.

Eleverne har efter to år opnået tilstrækkelige forudsætninger til at kunne bestå den praktiske del af Duelighedsprøven i sejlads i en sejlbåd.

Som en naturlig del af undervisningen deltager eleverne før sæsonstart i forårsklargøring og søsætning, efter sæsonafslutning i vinterklargøring samt i almindelig vedligeholdelse af skolebåden i løbet af sæsonen.
Lær at sejle Aalborg

Sejlerskolens lektioner

Undervisningen tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions uddannelsessystem, 
og alle kommer gennem nedenstående øvelser i sæson 1 og 2.

Sæson 1: Lektion 1 - 12

 • Kendskab til skolebåden
 • Sejlvinde og vindretninger
 • Sejle fast kurs og sejle i havn
 • Sejle halse
 • Kryds mod mærke
 • Kontrolleret bomning
 • Ligge bak og ankre til søs
 • Sejle på kompaskurs
 • ”Mand over bord” med stagvending
 • ”Mand over bord” med bomning
 • Repetition af foregående

Sæson 2: Lektion 13 – 24

 • Sejle efter sejlvind
 • Gå til mærke
 • Stagvende og Bomme
 • Mand over bord.
 • Sejle på alle kurser.
 • At ankre og fortøje.
 • ”Mand over bord” bak
 • ”Mand over bord” Spec.
 • Ind/ud fremmed havn
 • Sejlprøve sejlads

Ekstra øvelser

 • Sejlads med spiler
 • Natsejlads
 • Weekendtur
 • Trim af sejl
 • Knob og stik

Om Kapsejladsskolen

Om Kapsejladsskolen

Omfang

Sejlerskolens Kapsejladshold har til formål at give deltagerne lyst til og gode oplevelser med kapsejlads og grundlag for selv at kunne deltage i kapsejladser med et godt resultat. Holdet er for dig, der allerede kan sejle og har gennemgået Sejlerskolen men ikke har væsentlig erfaring med kapsejlads. Kapsejlads er en aktiv, sjov og spændende form for sejlads masser af action, som stiller andre krav til dine færdigheder end tur- og hyggesejlads. 

Fokus i undervisningen vil være på effektivt sejltrim, sejlads med spiler, start, kryds og læns samt mærkerundinger, taktik, samarbejde ombord og kapsejladsregler i praksis. Holdet kører ugentligt onsdag aften fra 17 til 20. Sejladserne foregår i en H-båd, og der deltager en instruktør.
Lær at sejle Aalborg

Kalender for sejlerskolen

Kalender for sejlerskolen

Opstartsmøde

11. Mar 2024
19:00

Opstartsmøde for sejlerskolen

Bliv medlem

Bliv medlem
Ønsker du at blive medlem af Sejlklubben Limfjorden?
Så kan du tilmelde dig her.
BLIV MEDLEM
Næste event

NÆSTE EVENT

Sejlerskole - Knob og stik aften
05. Jun 2024
SE KALENDER
Sejlklubben Limfjorden
Bådehavnsvej 14, 9000 Aalborg 
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk

CVR: 47445051

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram